• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-Pályázatok

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Február 2023
H K Sz Cs P Szo V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Névnap
Ma 2023. február 05., vasárnap,, Ágota és Ingrid napja van.
Holnap Dorottya és Dóra napja lesz.


Felhívás 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 GÖNCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében


pénzügyi ügyintéző

munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Pénzügyi és számviteli feladatok ellátása, nyilvántartások és pénztár kezelése

 

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

 

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Munkaidőkeretben végzett munka

 

Munkavégzés helye:  Gönc

 

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Magyar állampolgárság

  Cselekvőképesség

  Büntetlen előélet

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 Középfok, Pénzügy, bank és biztosítás, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés

 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  1

 

Járművezetői engedély kategória:  „B”

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

  Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő- államháztartási szakon

  Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

  Szövegszerkesztő (pl. Word) - Haladó szint

  Táblázatkezelő (pl. Excel) - Haladó szint

  Számviteli-pénzügyi – Középszint

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

  Határidők betartása (egyéb)

  Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)

  Kommunikációs készség (alap)

  Önállóság (alap)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  erkölcsi bizonyítvány,

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat,

  motivációs levél- 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.01.27. 00:00

 

A pályázat elbírálásának módja:  Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerülhet sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.01.31. 00:00

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Gönci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája, Gönc Város honlapja

 

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.02.01.

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosítószámát: GKÖH/20-1/2023. valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző! 

 

Fogadóóra


 

Közmeghallgatás


 

Felhívás


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gönc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletével idén is biztosít tűzifát a szociálisan rászoruló családok számára.

 

A tűzifa támogatást az veheti igénybe aki:

-   Gönc Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott is lakik.

-   A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

A támogatásra jogosult, aki:

-   aktív korúak ellátására jogosult,

-   időskorúak járadékban részesül,

-   települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesülők,

-   ápolási díjban részesülők,

-   jövedelemmel nem rendelkezők,

-   rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,

-   akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át (42.750,-Ft), egyedül élő esetén a 200 %-át (57.000,-Ft).

 

A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a jogosultat:

-   aki, vagy akinek a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója aktív korúak ellátására, lakásfenntartási, vagy lakhatási támogatásra jogosult, vagy időskorúak járadékban részesül;

-   aki, illetve akinek a családja halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/gyermekeket nevel;

 

Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a személy, vagy család, függetlenül a támogatásra jogosultsági  feltételek teljesülésétől

-   aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett;

-   életvitelszerűen olyan lakásban lakik, ami tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

Tűzifa támogatás megállapítására csak kérelem benyújtása alapján kerülhet sor!

 

A kérelmeket a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán

 

ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 800-1200

Szerda: 800-1200, 1300-1600

Péntek: 800-1200 lehet benyújtani.

 

2022. október 03.  - 2022. október 21. között lehet benyújtani.

(A jogosultságot igazoló dokumentumokat a kérelemhez csatolni kell!)

 

A kérelmek elbírálásáról a Képviselő – testület dönt, legkésőbb 2022. november 11. napjáig.

 

A támogatásból vásárolt tűzifát legkésőbb 2023. február 15-éig kerül kiosztásra a rászorulók részére. A tűzifa átvételét a jogosult személy, az átvételi elismervény aláírásával igazolja.


 

Felhívás

Gönc Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat folytató és kezdeni kívánó fiatalok számára.


A pályázati kiírások Gönc Város honlapja bal oldalsó menüpontjából:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023

érhetőek el.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 03. 

Hirdetmény

Tanévkezdési melléklet
 

BM Hirdetmény

Tűzgyújtási tilalom

A konyha kiemelt veszélyforrása az otthonunknak

Tizennégy megyében, ötvenezer hektáron lesz szúnyoggyérítés


 


Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Vinter István

Polgármester

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu