• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
December 2021
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Névnap
Ma 2021. december 07., kedd,, Ambrus napja van.
Holnap Mária napja lesz.


Fogadó óra


 

Hirdetmény


 

Meghívó

Tisztelt  Gönc Város Lakossága!

 

Gönc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésének i) pontja alapján, valamint, 54. §-a alapján,  k ö z m e g h a l l g a t á s t  tart.

 

 

Ideje:   2021. december 15.-én (szerda) délután 1500 óra

Helye: Rendezvényház (3895 Gönc, Kossuth L. u. 70.) 

 

 

Mindekit tisztelettel hívunk és várunk a koronavírus járvány elleni szigorú intézkedések betartása mellett! (kézfertőtlenítés, szájmaszk használata kötelező)

Gönc, 2021. november 24.

 

Tisztelettel:                                                   Vinter István

polgármester
 

Tüzifa támogatás
 

Legeltetési tilalom


 

Felhívás középiskolások, egyetemisták részére támogatás igénylésére


Igénylő lap


11.rendelet

 

Meghívó 

Pályázati felhívás

Gönc Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT  HIRDET

 

Rendezvényház A. épület -3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 70. szám alatti, 48,97 m²-es, Cukrászda/Fagyizó rendeltetésű nem lakás célú ingatlan bérbeadására.

Pályázni jogosult minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdasági társaság.

A bérbeadás kezdő időpontja várhatóan: a pályázat eredményes lezárulta és a szerződés megkötése.

A bérbeadás maximális tartama: 5 év, amely meghosszabbítható.


A helyiség főbb jellemzői :

alapterülete : 48,97 m²

helyiségek: fagyizó, előkészítő, öltöző + WC, mosdó, alkalmazotti-WC, női WC, férfi WC

közművesített: víz, szennyvíz, villany biztosított

 

A helyiséget a bérlő a rendeltetésének megfelelően köteles használni. Az ettől eltérő használat a szerződés azonnali megszűnését vonja maga után.

A Cukrászda/Fagyizó előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

 

Jelen pályázat közzétételének napja  :                       2021. szeptember 2.

A pályázat benyújtásának határideje :                       2021. szeptember 30. 16.00 óra

A pályázat bontásának, elbírálásának határideje :     2021. október 5.

 

A helyiség bérleti díja: 60.000,- Ft/hó +ÁFA

 

A szerződéskötés előfeltétele, hogy a nyertes pályázó egy havi bérleti díjnak megfelelő – azaz 60.000,- Ft -  kauciót befizessen.

 

A közüzemi díjak fizetése bérlőt terhelik. 

A helyiség használatához szükséges berendezési, felszerelési tárgyak biztosítása bérlő feladata.

Bérlő feladata a helyiségek belső, karbantartási munkálatainak szüksége szerinti elvégzése.

Az építmény előtti közterület útpadkáig terjedő területének tisztántartása, karbantartása is bérlő feladata.


A pályázati anyagot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

 

—    a pályázó nevét és címét, telefonos elérhetőségét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,

—    nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

— azon egyéb, a pályázó szempontjából fontosnak minősített körülményeket,melyeknek  a szerződés tartalma szempontjából jelentősége van.

 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek

 

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A Pályázatot személyesen le lehet adni a Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban- 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. szám alatt. Postai úton benyújtott pályázat esetén egy belső zárt borítékba kell, hogy kerüljön a pályázat.

 

A pályázatot tartalmazó borítékra a következő szöveget kell ráírni:

 

PÁLYÁZAT

 

Rendezvényház A. épület Cukrászda/Fagyizó rendeltetésű nem lakás célú ingatlan bérbeadására.

 

Felbontani TILOS !

 

Pályázó telefonszáma:

 

A postai úton benyújtott pályázatnak is a pályázat beadási határidejéig be kell érkeznie, a határidőn túl beérkező pályázatot felbontás nélkül visszaküldésre kerül.

 

A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásos értesítést kapnak.

 

Ha érvényes pályázat nem érkezik, az önkormányzat új pályázatot ír ki.

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk., valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Gönc, 2021. augusztus 24.

 

 

                                                                                                         Vinter István sk. 

                                                                                                          polgármester 


Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Vinter István

Polgármester

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu