• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Október 2021
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Névnap
Ma 2021. október 26., kedd,, Dömötör napja van.
Holnap Szabina napja lesz.


Legeltetési tilalom


 

Felhívás középiskolások, egyetemisták részére támogatás igénylésére


Igénylő lap


11.rendelet

 

Meghívó 

Pályázati felhívás

Gönc Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT  HIRDET

 

Rendezvényház A. épület -3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 70. szám alatti, 48,97 m²-es, Cukrászda/Fagyizó rendeltetésű nem lakás célú ingatlan bérbeadására.

Pályázni jogosult minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdasági társaság.

A bérbeadás kezdő időpontja várhatóan: a pályázat eredményes lezárulta és a szerződés megkötése.

A bérbeadás maximális tartama: 5 év, amely meghosszabbítható.


A helyiség főbb jellemzői :

alapterülete : 48,97 m²

helyiségek: fagyizó, előkészítő, öltöző + WC, mosdó, alkalmazotti-WC, női WC, férfi WC

közművesített: víz, szennyvíz, villany biztosított

 

A helyiséget a bérlő a rendeltetésének megfelelően köteles használni. Az ettől eltérő használat a szerződés azonnali megszűnését vonja maga után.

A Cukrászda/Fagyizó előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

 

Jelen pályázat közzétételének napja  :                       2021. szeptember 2.

A pályázat benyújtásának határideje :                       2021. szeptember 30. 16.00 óra

A pályázat bontásának, elbírálásának határideje :     2021. október 5.

 

A helyiség bérleti díja: 60.000,- Ft/hó +ÁFA

 

A szerződéskötés előfeltétele, hogy a nyertes pályázó egy havi bérleti díjnak megfelelő – azaz 60.000,- Ft -  kauciót befizessen.

 

A közüzemi díjak fizetése bérlőt terhelik. 

A helyiség használatához szükséges berendezési, felszerelési tárgyak biztosítása bérlő feladata.

Bérlő feladata a helyiségek belső, karbantartási munkálatainak szüksége szerinti elvégzése.

Az építmény előtti közterület útpadkáig terjedő területének tisztántartása, karbantartása is bérlő feladata.


A pályázati anyagot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

 

—    a pályázó nevét és címét, telefonos elérhetőségét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,

—    nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

— azon egyéb, a pályázó szempontjából fontosnak minősített körülményeket,melyeknek  a szerződés tartalma szempontjából jelentősége van.

 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek

 

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A Pályázatot személyesen le lehet adni a Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban- 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. szám alatt. Postai úton benyújtott pályázat esetén egy belső zárt borítékba kell, hogy kerüljön a pályázat.

 

A pályázatot tartalmazó borítékra a következő szöveget kell ráírni:

 

PÁLYÁZAT

 

Rendezvényház A. épület Cukrászda/Fagyizó rendeltetésű nem lakás célú ingatlan bérbeadására.

 

Felbontani TILOS !

 

Pályázó telefonszáma:

 

A postai úton benyújtott pályázatnak is a pályázat beadási határidejéig be kell érkeznie, a határidőn túl beérkező pályázatot felbontás nélkül visszaküldésre kerül.

 

A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásos értesítést kapnak.

 

Ha érvényes pályázat nem érkezik, az önkormányzat új pályázatot ír ki.

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk., valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Gönc, 2021. augusztus 24.

 

 

                                                                                                         Vinter István sk. 

                                                                                                          polgármester 

Meghívó 

Tájékoztató 

Szolgáltató váltás

 
 
 
 

 

Pályázati felhívás

Gönc Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT  HIRDET

 

 Rendezvényház A. épület -3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 70. szám alatti, 59,97 m²-es, Húsbolt rendeltetésű nem lakás célú ingatlan bérbeadására.

 Pályázni jogosult minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdasági társaság.

 A bérbeadás kezdő időpontja várhatóan: 2021. szeptember 1.

 A bérbeadás maximális tartama: 5 év, amely meghosszabbítható.

 

A helyiség főbb jellemzői :

alapterülete : 59,97 m²

helyiségek: húsbolt, hűtő, raktár 1, raktár 2, ládamosó és tároló, hulladéktároló, öltöző, WC

közművesített: víz, szennyvíz, villany biztosított

 

A helyiséget a bérlő a rendeltetésének megfelelően köteles használni. Az ettől eltérő használat a szerződés azonnali megszűnését vonja maga után.


A  Húsbolt előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

 

Jelen pályázat közzétételének napja  :                       2021. augusztus 3.

A pályázat benyújtásának határideje :                       2021. augusztus 17. 16.00 óra

A pályázat bontásának, elbírálásának határideje:      2021. augusztus 24.

 

A helyiség bérleti díja: 80.000,- Ft/hó +ÁFA

A szerződéskötés előfeltétele, hogy a nyertes pályázó egy havi bérleti díjnak megfelelő – azaz  80.000,- Ft -  kauciót befizessen.

A közüzemi díjak fizetése bérlőt terhelik.

A helyiség használatához szükséges berendezési, felszerelési tárgyak biztosítása bérlő feladata.

Bérlő feladata a helyiségek belső, karbantartási munkálatainak szüksége szerinti elvégzése.

Az építmény előtti közterület útpadkáig terjedő területének tisztántartása, karbantartása is bérlő feladata.


A pályázati anyagot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

 

    a pályázó nevét és címét, telefonos elérhetőségét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,

    nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

— azon egyéb, a pályázó szempontjából fontosnak minősített körülményeket, melyeknek  a szerződés tartalma szempontjából jelentősége van.

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek

 

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A Pályázatot személyesen le lehet adni a Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban- 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. szám alatt. Postai úton benyújtott pályázat esetén egy belső zárt borítékba kell, hogy kerüljön a pályázat.

 

A pályázatot tartalmazó borítékra a következő szöveget kell ráírni:

 

PÁLYÁZAT

 

Rendezvényház A. épület Húsbolt rendeltetésű nem lakás célú ingatlan bérbeadására.

 

Felbontani TILOS !

 

Pályázó telefonszáma:

 

A postai úton benyújtott pályázatnak is a pályázat beadási határidejéig be kell érkeznie, a határidőn túl beérkező pályázatot felbontás nélkül visszaküldésre kerül.

 

A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásos értesítést kapnak.

 

Ha érvényes pályázat nem érkezik, az önkormányzat új pályázatot ír ki.

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk., valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Gönc, 2021. augusztus 3.

 

 

                                                                                                         Vinter István sk.

                                                                                                          polgármester              


     
 


Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Vinter István

Polgármester

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu