• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Május 2021
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Névnap
Ma 2021. május 09., vasárnap,, Gergely és Katinka napja van.
Holnap Ármin és Pálma napja lesz.


TÁMOP 5.3.6.-11/1

A TÁMOP 5.3.6.-11/1 Komplex telep-program megvalósítása Gönc városában

 

A pályázati program elsődleges célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és érvényesülésének segítése.

Ennek érdekében további cél olyan módszerek kidolgozása is, amely városi szinten is elősegíti a felzárkózást, a hátrányok csökkentését.

A jelenlegi helyzetet az jellemzi, hogy a szegregátumban élők körében olyan több generáción át mélyülő (szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási) hátrányok halmozódtak fel, amelyek megszüntetése az érintettek és a település önerejéből – külső forrásbiztosítás és segítség nélkül – mára lehetetlenné vált. A célok eléréséhez a projekt megvalósítói (a konzorciumi partnerek és együttműködő szervezetek) által nyújtott, egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, több elemből álló, kiszámítható finanszírozási háttérrel bíró, összetett beavatkozási eszközrendszer szükséges.

A bevezetendő komplex telep-program a hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítása során elért életminőség fenntartását.

A projekt keretében támogatott tevékenységek között komplex, egymásra épülő beavatkozásokat tervezünk, ezért a megvalósítók törekednek a felzárkózási programhoz illeszthető további fejlesztési lehetőségek becsatornázására, valamint a célterületen folyó fejlesztésekkel való, egymást erősítő hatások elérésére.

A program célcsoportjába Gönc településen, az Ady Endre és Kinizsi utcában, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve piacképtelen iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, cigány/roma és nem roma egyének és családok tartoznak. A programba közvetlenül összesen 78 főt vonunk be, akik számára egyéni fejlesztési terv készül, amelynek végrehajtását 6 fő szociális munkás, és egyéb fejlesztési szakemberek segítik. A program költségvetése közel 150 millió forint.

A program a település egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a program célterületétől távolabb élő hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat.

Célunk generációkon át mélyülő és öröklődő hátrányos helyzet csökkentése és megelőzése érdekében, hogy a bevont személyek olyan családok tagjai legyenek, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése.

A pályázati támogatással megvalósuló program további fontos célja, a munkaerő-piacról kiszorult vagy integrációra képtelen, szegregációval sújtott mélyszegény társadalmi státuszban lévő aktív korúak tanulási felzárkóztatásával és gyakorlatorientált képzésével elősegíteni a települési foglalkoztathatóság bővítését. További célkitűzésünk, hogy az adott területen élők számára elérhető humán-, és szociális szolgáltatások köre bővüljön, azok igénybe vételére a szegregátum területén lehetőség legyen, és megvalósuljon az egyéni- és közösségi fejlesztést támogató, a szegénység átörökítésének folyamataiba történő beavatkozást biztosító támogató szolgáltatások intézményesített kialakítása.

A megvalósítás másodlagos települési helyszínei azok távolabbi településrészek, ahol a szegregálódás veszélye fenn áll.

A szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés - jogsegély-, tanácsadás-, mediáció-, adósság és kríziskezelés, korai beavatkozás, tanítási időn kívüli hátránykompenzáló-, felzárkóztató-, és tehetséggondozó programok, családgondozás, egyéni fejlesztés, fizikai és digitális akadálymentesítés, szabadidős programok, stb. -, valamint a közösségi aktivitás és kooperáció előmozdításához egy közösségi tér kialakítására is sor kerül.

A Csillagház a szegregátum centrumában (Kinizsi utcában) kerül kialakításra, mely alkalmassá válik a felsorolt tevékenységek ellátására és közösségi ház kialakítására, valamint a lakóházakban nem biztosított háztartási funkciókat helyettesítő szolgáltatások helyben történő igénybevételére.

A telepszerű környezet és a változatos szociokulturális háttér komoly lemaradást és szocializációs problémákat okoz a gyerekek közoktatási rendszerbe történő beilleszkedése során. Alapvetően befolyásolhatja későbbi teljesítményüket, ezért elengedhetetlen a szociokulturális hátrányok leküzdésére irányuló korai fejlesztés és a jó minőségű, a gyerekek problémáit kompenzálni tudó óvodai ellátás biztosítása. E tekintetben a Csillagház funkciójában helyet szükséges biztosítani a korai beavatkozást középpontba helyező, segítő, támogató tevékenységeknek.

Cél, hogy az általános iskolát elvégző tanköteles korú fiatalok minél nagyobb arányban tanulhassanak tovább, érettségit, vagy minőségi szakképzést nyújtó intézményekben. A továbbtanulás költsége gyakran vállalhatatlan anyagi terheket jelent a családoknak, ezért egyszerre kell a továbbtanulást támogató családi háttér megteremtésén, a gyerekekben a tovább tanulás iránti motiváció kialakításán és fenntartásán dolgozni – pedagógusoknak és támogató szolgálatoknak egyaránt – valamint az önkormányzat lehetőségeinek becsatornázásával megteremteni a továbbtanulás anyagi feltételeit támogatásokkal, ösztöndíjakkal, családtámogatási rendszerekkel.

 A projekt aktív korúakat érintő képzéseihez rendelt megélhetési támogatás biztosítja a kedvezményezettek tanulási motiváltságának emelését, és a tanulással szerezhető egzisztenciális biztonság kialakulását.

A projekt által érintett területen élők körében dominánsan van jelen a funkcionális analfabétizmus, ezért a képzések fókuszában a 8 osztályos felzárkóztató és a betanító képzések állnak, valamennyi képzési-, foglalkoztatási formához tervezzük az egzisztenciális megerősítést jelentő megélhetési támogatást, a járulékos költségek biztosítását, és a szükséges eszközök rendelkezésre bocsátását.

A képzési-, foglalkoztatási programelem során ugyancsak kiemelt hangsúlyt kap az egyéni-, és csoportos fejlesztés, melyek az eredmények megerősítését szolgáló motivációs foglalkozásokat, a munkavállalásra felkészítő csoportfoglalkozásokat jelentenek, és a kulcskompetenciák megerősítését célozzák.

A program helyszínén, a szegregált környezetben lakó családok tagjainak száma lehetőséget biztosít az egyénre szabott szolgáltatások, eszközök kialakítására és alkalmazására. A támogatásokat a családtagok jövedelemtermelő képességének, önbecsülésének és egészségi állapotának javítását is biztosító fejlesztő programokkal kombináljuk. Kiemelt szempont a családfenntartók, a családok munkaképes korú tagjai jövedelemtermelő képességének, foglalkoztathatóságának megtartása és fejlesztése. A foglalkoztathatóság megteremtése egyszerre történik az alapvető képességek, kompetenciák fejlesztésével és a munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával, tapasztalatszerzés segítésével, támogatott foglalkoztatással.

A fentiek mellett tevékenységeink az inaktívak általános képességfejlesztésére, egyéni képességeinek és érdeklődésének megfelelő szaktudáshoz juttatására, majd megfelelő környezetben történő gyakorlat biztosítására irányulnak, a szociális és munkaügyi ellátó rendszer eszközeit együttesen alkalmazva.

 

 
Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu