• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Május 2021
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Névnap
Ma 2021. május 09., vasárnap,, Gergely és Katinka napja van.
Holnap Ármin és Pálma napja lesz.


Kéményseprő-ipari közszolgáltatói pályázat

 

Pályázati felhívás az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 1.§-a alapján kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére.

  1. A PÁLYÁZAT TÁRGYA:

Gönc Város Önkormányzatának illetékességi területén kéményseprő-ipari közszolgáltató kiválasztása 10 éves időtartamra

  1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJÁNAK HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME:

A kiíró neve:                Gönc Város Önkormányzata
székhelye:                    Gönc, Kossuth L. út 71.szám
képviseli:                      Sivák János polgármester
adószáma:                    15348348-2-05
KSH-szám:                  0515936
Telefon/telefax: 06-46-588-355

3. A PÁLYÁZATOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI:

Gönc Város Önkormányzata,Gönc, Kossuth L. út 71,  Sivák János polgármester úr részére címezve.

  1. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2011. november 15. 10:00 óra

  1. A PÁLYÁZATOK BONTÁSI IDEJE:

Gönc Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. november 15-ét soron követő testületi ülésén.

6.  A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK IDEJE:

Gönc Város Önkormányzata Képviselő testületének 2011. november 15-ét soron követő testületi ülésén.

7. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL:

A pályázat a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátására az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 1. § (3) bekezdése alapján nyilvános pályázat formájában kerül meghirdetésre. A pályázat kiírója a pályázati felhívást az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint az www.gonc.hu-n teszi közzé. Az érvényes pályázat lefolytatásához legalább 1 jelenleg is működő kéményseprő-ipari közszolgáltató ajánlata szükséges.

A pályázati dokumentáció térítésmentesen átvehető:
Gönc Város Önkormányzata
Gönc, Kossuth L. út 71.........................................................
Polgármesteri Hivatal épületében
8.RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

Alkalmasság és megkövetelt igazolási mód:

A pályázónak meg kell felelnie a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30.) BM rendeletben foglaltak alkalmassági feltételeknek, azaz

a)  a pályázó a közszolgáltatást csak érvényes cégjegyzéssel vagy vállalkozói igazolvánnyal végezheti;
b)  a köztartozás-mentesség igazolása, nyilatkozat csatolása arról, hogy a pályázó nem áll csőd, vagy felszámolás alatt és vele szemben ilyen eljárás nincs folyamatban.
c)  a pályázó köteles a szolgáltatás tényleges ellátására büntetlen előéletű és szakirányú szakképesítéssel rendelkező alkalmazottakat foglalkoztatni;
d)  a pályázónak feladata biztonságos és szakszerű ellátásával arányban álló létszámú szakemberrel kell rendelkeznie;
e)  a pályázónak a közszolgáltatás ellátásához telephellyel és a feladat szakszerű ellátásával arányban álló felszereléssel és eszközzel kell rendelkeznie;
f)   a pályázó a közszolgáltatással összeférhetetlen tevékenységet nem végezhet;
g)  a pályázó rendelkeznie kell Gönc Város illetékes körzeti földhivatalának székhelyén rendes munkaidőben üzemelő és a szolgáltatás végzéséhez megfelelően felszerelt ügyfélszolgálati irodával.
h)  a kéményseprő-ipari tevékenységre kötött felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie.

Az alkalmasság igazolása:

a)  cégkivonat vagy vállalkozói engedély másolata;
b)  A pályázó székhelye szerinti állami és önkormányzati adóhatóságtól származó 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolások másolata;
c)  a szolgáltatást Gönc Városban ellátni kívánó személy(ek) erkölcsi bizonyítványával, valamint a szakképesítést igazoló okirat másolata (legalább 1 fő kéményseprő mester és 1 fő kéményseprő szakmunkás igazolása);
d)  a pályázónak a feladat biztonságos és szakszerű ellátásával arányban álló létszámú szakember rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozata, valamint a szakembergárda rövid ismertetésével;
e)  a pályázónak a közszolgáltatás ellátásához szükséges telephely meglétére vonatkozó nyilatkozata a telephely megjelölésével, valamint a feladat szakszerű ellátásához szükséges felszerelés és eszköz rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozata az eszközpark rövid ismertetésével;
f)   a pályázónak a közszolgáltatás ellátásra vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozata;
g)  tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolata, 3 hónapnál nem régebbi telefon és internet előfizetés másolata.
h)  A kéményseprő-ipari tevékenységre kötött felelősségbiztosítási szerződés másolata.

Alkalmatlan a közszolgáltatás elvégzésére az a pályázó, aki a 8. pontban felsorolt valamennyi szakmai, műszaki feltételnek maradéktalanul nem felel meg!

9.AJÁNLATI ÁR:

A pályázónak az ajánlati árat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1995.évi XLII. törvény 2. § (f) pontja szerint Gönc Város Önkormányzati rendelete szerint – nettó díjtételekre kell megadni. Az ajánlati árat a pályázati felhíváshoz mellékelt felolvasó lapon kell feltüntetni (1. számú melléklet), amelyek a 2011.évre vonatkoznak.

10. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA:

A közszolgáltató kiválasztásáról Gönc Város Képviselő testülete dönt a legkedvezőbb ajánlati árat megajánló pályázó javára.

11. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉS HELYE, IDŐPONTJA:

A közszolgáltatási szerződés az eredményes pályázati eljárás esetében, a Képviselő testület döntését követő 8 munkanapon kerül megkötésre a pályázat kiírójának hivatalos címén. A közszolgáltatási szerződést a 2. számú melléklet tartalmazza.

12. EGYÉB INFORMÁCIÓK

a)  A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban két (egy eredeti és az eredetivel megegyező  másolati) példányban kell benyújtani.
b)  A pályázati példányon fel kell tüntetni, hogy „eredeti” vagy „másolati” példány-e. A pályázatok egyes példányait a tartalommal bíró oldalak folyamatos oldalszámozással ellátva, oldalanként a szerződéskötésre jogosított képviselő kézjegyével ellátva kell benyújtani. A pályázat egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma a mérvadó. A külső csomagolására a következőket kell felírni: „Kéményseprés, Gönc” „Tilos felbontani a pályázatok bontásáig”;
c)  A pályázat összeállításának költségei a pályázót terhelik.
d)  Postázási késedelem, vagy egyéb, pályázón kívüli okból eredő késedelem kockázatát a pályázó viseli.
e)  A pályázat kiírója nem írja elő a pályázati biztosíték nyújtásának kötelezettségét.
f)   Ha a pályázat kiírója az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített pályázót is meghatározza, a pályázati eljárás nyertesének visszalépése esetén az utóbbival köt szerződést.
g)  A pályázatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a pályázat kiírójának képviselői és a pályázók képviselői.
h) Gönc Város területén a kémények száma 1051 db.

Kelt Gönc, 2011. szeptember 30.
......................................................
Sivák János 
polgármester

 

 
Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu