• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Október 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Névnap
Ma 2018. október 22., hétfő,, Előd napja van.
Holnap Gyöngyi napja lesz.


Testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Gönc Város Önkormányzat képviselő-testületét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2017. január 27-én (péntek) 900 órai kezdettel

 rendkívüli testületi ülésre hívom össze.

Az ülés helye: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  Gönc, Kossuth L. utca 71.


Napirendi pontok:


1.) Előterjesztés a Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 18/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Sivák János polgármester

2.) Előterjesztés Gönc Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

3.) Előterjesztés a Gönci Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Sivák János polgármester

4.) Előterjesztés a Gönci Barackvirág Napköziotthonos Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

5.) Előterjesztés Gönc Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Roma Önkormányzat Gönc közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Előterjesztő: Sivák János polgármester

6.) Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

7.) Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

8.) Előterjesztés Gönc Polgármesteri Hivatal felújítási munkáival, illetve a tetőtér beépítésével kapcsolatos tervezési szerződések megkötésére

Előterjesztő: Sivák János polgármester

9.) Előterjesztés kóbor ebek befogását, valamint elszállítását biztosító szolgáltatási szerződés megtárgyalására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

10.) Beszámoló a 2016. évben végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységről

Előterjesztő: Sivák János polgármester

11.) Egyebek


Tanácskozási joggal meghívottak:

1. Nagy Beáta Dóra jegyző

2. Krózser Julianna aljegyző

3. Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető

4. Szabóné Fehér Mária szociális és igazgatási osztályvezető

5. Tóthné Kotány Beáta járási hivatalvezető

6. Csepely Pál Nemzetiségi Roma Önkormányzat elnöke 

Pénzügyi ügyintéző

Gönci Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Osztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

Bővebben
 

Tájékoztatás fogadóóráról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés k) pontja alapján az önkormányzati képviselők a lakossági kapcsolatok teljesebbé tétele érdekében a képviselői tevékenységükkel  kapcsolatban tájékoztatást nyújtanak, illetve lehetőséget biztosítanak, hogy ötleteikkel, problémáikkal megkeressék őket.

Képviselői tájékoztatást és fogadóórát tart:

- dr. Szénégető Gábor képviselő
- Kocsis József képviselő
- Kovács Jánosné képviselő
- Nagymáté László alpolgármester
- Molnár Barnabásné képviselő
- Sivák Zsolt képviselő


Ideje: 2016. december 19.-én  8:00 - 9:00 óráig.
Helye:  Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
(Gönc, Kossuth L. utca 71.) 

Meghívó
 

Adventi meghívó 

Szociális tüzifa támogatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gönc  Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet idén is biztosít tűzifát a szociálisan rászoruló családok számára.


Fa

Bővebben


 

Közmeghallgatás

Tisztelt  Gönc Város Lakossága!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Gönc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint, Gönc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkatervében rögzítettek alapján k ö z m e g h a l l g a t á s t   és  

l a k o s s á g i  fórumot tart.

 

 

Ideje:   2016. december 13.-án (kedd) délután 1600 óra

Helye: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

(3895 Gönc, Kossuth L. u. 71.) 

 

 

A közmeghallgatáson a helyi lakosság, és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintően kérdéseket tehetnek fel, és javaslattétellel élhetnek.

 

Kérem Gönc város Lakosságát, hogy tiszteljenek meg jelenlétükkel.

Gönc, 2016. november 22.

 

Tisztelettel:                                                   Sivák János

polgármester 

Földgázfogyasztók közérdekű tájékoztatása


 


Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Felhívás

Egy közös rendezvény megszervezése érdekében várjuk a Göncről elszármazottak jelentkezését az alábbi e-mail címen: kulturalisbizottsag@gonc.hu, vagy a 06-30-552-11-21-es telefonszámon.

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu