• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Május 2017
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Névnap
Ma 2017. május 24., szerda,, Eszter és Eliza napja van.
Holnap Orbán napja lesz.


Pálinkás Gönczi Gasztrofesztivál

Pálinkamustra nevezési lap 

Vakok és gyengénlátók


 

Meghívó


 

Rugalmas munkahelyek valósultak meg


 

Meghívó


 

Nyári diákmunka 

Pályázati felhívás

Pályázat tárgya: Orvosi ügyeleti feladatok szervezése, ellátása, mely a társult önkormányzatok működési, háziorvosi szolgálatokra terjed ki a Társulási Tanács 14/2015.(IV16.) Határozata alapján az alábbi településeken:

Abaújvár, Fony, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádcéce, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta.

Ellátandó lakosságszám : 9664 fő

Munkavégzés helye: Gönc, Orvosi Ügyelet (3895 Gönc, Károlyi Gáspár utca 19-21)

Az ellátandó feladatok: A 47/2004.(V.11.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint.

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:

-    -   Szakmai program, pénzügyi terv

-    -   vállalkozás cégkivonata,

-    -    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ellátandó területre vonatkozóan működési engedéllyel rendelkezik,

-    -    nyilatkozat arra vonatkozóan – ha nyer a pályázaton - , hogy kiváltja a működési engedélyt,

-   -     pályázó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs,

-   -     pályázó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,

-   -     adatvédelmi törvény alapján a pályázó nyilatkozata a pályázat kezeléséről és az elbírálást követően a pályázati anyag visszaküldéséről,

A feladat ellátási szerződésben a pályázónak vállalnia kell, mint

Szolgáltató minden év március 31. napjáig beszámol a Társulási Tanácsnak az előző év munkájáról.

 

A pályázat benyújtása :

A pályázatot 2 példányban zárt borítékban „Orvosi Ügyeleti Feladat ellátási pályázat” felirattal ellátva, Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás, cím: 3895 Gönc, Petőfi u.8. kell beküldeni, vagy személyesen a Társulási Tanács Elnökének kell benyújtani (3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71.)

A pályázat benyújtásának határideje : 2015. június 15.

A pályázat elbírálását a Társulási Tanács végzi.

A pályázat elbírálásának határideje :  a pályázatok beérkezését követő Társulási Tanácsülés, de legkésőbb 2015. június 30.

A szerződéskötés várható időpontja : 2015. július 01.

A feladatellátás kezdeti időpontja : 2015. szeptember 1.

Pályázattal kapcsolatosan információ kérhető: Sivák János Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökétől (3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71., tel.: 46-588-355

 

A pályázati kiírás közzétételének helye és ideje :

Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás hirdetőtáblája (3895 Gönc, Petőfi utca 8.)

Gönc Város hivatalos hirdetőtáblája

Gönc Város honlapja  

Képviselő-testületi meghívó

MEGHÍVÓ

 

Gönc Város Önkormányzat képviselő-testületét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2015. május 26-án (kedd) 1600 órai kezdettel

 rendkívüli testületi ülésre hívom össze.

Az ülés helye: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  Gönc, Kossuth L. utca 71.


Napirendi pontok:


1.) Előterjesztés a Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda fenntartásának és üzemeltetésének átvételére

Előterjesztő: Sivák János polgármester

2.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázati kiírás megtárgyalása

Előterjesztő: Sivák János polgármester

3.) Szennyvíztelep rekultivációjának megtárgyalása

Előterjesztő: Sivák János polgármester

4.) Előterjesztés a Vis major pályázat beadására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

5.) Egyebek


Tanácskozási joggal meghívottak:

1.     Krózser Julianna aljegyző

2.     Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető

3.     Szabóné Fehér Mária szociális és igazgatási osztályvezető

4.     Tóthné Kotány Beáta járási hivatalvezető

5.     Volyákné Toronyi Éva óvodavezető


 


Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Felhívás

Egy közös rendezvény megszervezése érdekében várjuk a Göncről elszármazottak jelentkezését az alábbi e-mail címen: kulturalisbizottsag@gonc.hu, vagy a 06-30-552-11-21-es telefonszámon.

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu